Ιατρικές πράξεις

Διαχειριζόμαστε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα του άρρενος ασθενούς, ενηλίκων και παίδων, ενώ η περιοχή της υψηλής μας εξειδίκευσης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών του πέους και της ουρήθρας περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος.


© 2023 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group© 2023 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group