Υποσπαδίας

Η παθολογική κατάσταση όπου η ουρήθρα δεν εκβάλλει στη φυσιολογική της θέση, στην κορυφή της βαλάνου του πέους, αλλά σε κάποια κατώτερη ονομάζεται Υποσπαδίας και οι άρρωστοι, Υποσπαδικοί.

Υποσπαδίας

Title:

Description:

ΥποσπαδίαςΟ Υποσπαδίας εμφανίζεται με συχνότητα 1 στις 350 γεννήσεις με συνεχή όμως τάση αυξήσεως. Σε ορισμένες περιοχές η αναλογία των υποσπαδικών, ως προς τα φυσιολογικά παιδιά φτάνει μέχρι και του ενός (1) σε κάθε 150 γεννήσεις.

Τι προκαλεί τον υποσπαδία δεν είναι απολύτως γνωστό. Ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, παράγοντες του περιβάλλοντος, ορμόνες και φάρμακα. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να βλάψει τη φυσιολογική διαδικασία της ανατομικής ολοκλήρωσης του ανδρικού γεννητικού μορίου κατά την ενδομήτριο ζωή.

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ

Οι μορφές του υποσπαδία είναι ποικίλες. Το φάσμα εκτείνεται από τις «ελαφρές» μορφές του λεγομένου απώτερου (distal) υπο­σπαδία μέχρι τις σοβαρότερες του κεντρικότερου (proximal). Ως κοινό τους χαρακτηριστικό έχουν την ουρήθρα να εκβάλλει σε θέση κατώτερη της φυσιολογικής, το δέρμα του πέους που κα­λύπτει τη βάλανο να παραμένει ανοικτό από κάτω, ενώ να πλεο­νάζει από πάνω και στις περισσότερες περιπτώσεις να υπάρχει κάμψη του πέους προς τα κάτω κατά τη στύση, την επονομαζό­μενη χορδή.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η γέννηση ενός παιδιού με υποσπαδία προκαλεί σημαντική ανησυχία στην οικογένεια. Το πρόβλημα όμως επιλύεται.

Επειδή πρόκειται για καθαρά ανατομική διαμαρτία, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι χειρουργικός.

Υπάρχει ομοφωνία, διεθνώς, ότι οι καλύτερες περίοδοι για την χειρουργική επανόρθωση του υποσπαδία είναι δύο. Η πρώτη απο ηλικίας 9 μηνών μέχρι και τον 18 μήνα της ηλικίας και η δεύτερη μετά το 3° έτος.

Η περίοδος από 18 μηνών έως 3 ετών είναι περίοδος που η εμπειρία έχει αποδείξει ότι είναι η λιγότερο κατάλληλη, εξαιτίας του ψυχοκινητικού σταδίου εξελίξεως του παιδιού που το καθιστά υπερβολικά ανήσυχο, υπερκινητικό, με διάθεση να εξερευνά τα πάντα γύρω του, γεγονός που καθιστά τον ασθενή απόλυτα μη συνεργάσιμο αυξάνοντας έτσι δραματικά το ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι Ιατρικές ειδικότητες που ασχολούνται με τη χειρουργική του υποσπαδία είναι παραδοσιακά τρεις: Οι πλαστικοί χειρουργοί, οι ουρολόγοι – παιδοουρολόγοι – και οι παιδοχειρουργοί. Το γεγονός όμως ότι η επανόρθωση της παθήσεως εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο κάθε μιας από τις ειδικότητες αυτές δεν σημαίνει ότι όλοι οι ιατροί που φέρουν τον γενικό τίτλο της ειδικότητος τους έχουν την ειδική γνώση που απαιτείται για τη συγκεκριμένη επέμβαση.

Έτσι, η υπο-ειδικότητα της υποσπαδιολογίας έχει ζωτικής σημασίας ύπαρξη. Ο χειρουργός θα πρέπει να επικεντρωθεί στο αντικείμενο αυτό αποκλειστικά, ασκούμενος καθημερινά, με την επανάληψη που φέρνει τελικά τη βελτίωση τόσο της προσωπικής δεξιότητος, όσο και τη βελτίωση των ίδιων των τεχνικών.

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ιστορικά έχουν περιγραφεί περί τις 250 τεχνικές για την αντιμετώπιση του υποσπαδία, αναλόγως της βαρύτητας του. Ο λόγος αυτής της πληθώρας των προτάσεων είναι κυρίως γιατί καμία μέχρι πρόσφατα δεν εκπλήρωνε τα απολύτως επιθυμητά λειτουργικά και κοσμητικά αποτελέσματα.

Απο τα έτη 1994 και 1995 έχουν περιγραφεί και μελετηθεί με ενδελέχεια 3 τεχνικές επανόρθωσης που εκπληρώνουν τα εν λόγω κριτήρια.

Η τεχνική TIP (ενός σταδίου), η τεχνική Bracka (δύο σταδίων με χρονική διαφορά μεταξύ τους απο 6 έως 8 μήνες) και η τεχνική
SNG (ενός σταδίου) – αμαλγαμοποιημένη τεχνική μεταξύ των 2 προηγουμένων με την εισαγωγή μοσχεύματος (graft) στην τεχνική TIP, του έσω πετάλου της ακροποσθίας (εφόσον αυτό υπάρχει) ή βλενογονικού απο του στόματος – .

Την τρίτη αυτή τεχνική (SNG) η μονάδα μας χρησιμοποιεί πρωτοποριακά απο το έτος 2007 αν και μόλις πρόσφατα έχει αποκτήσει διεθνή δημοφιλία.

Δεν κρίνεται απαραίτητη η τεχνική ανάλυση των μεθόδων στο παρόν κείμενο, αλλά έχει σημασία να ειπωθεί πως για την άρτια επανόρθωση, εκτός από αυτή κάθε αυτή την τεχνική είναι απαραίτητη η γνώση του ατραυματικού χειρισμού των ιστών και των νόμων της ανεπίπλεκτης επούλωσης, που αποτελούν ειδικό γνωστικό αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση αποκατάστασης του υποσπαδία γίνεται σε ειδικά οργανωμένα κέντρα, υπό γενική αναισθησία και ειδικά εκπαιδευμένους παιδο-αναισθησιολόγους.

Ο χρόνος νοσηλείας του παιδιού στο νοσοκομείο είναι 1 (μία) ημέρα (24 ώρες). Ενώ η επιλεγόμενη τεχνική επανόρθωσης, ανάλογα με τα διεγχειρητικά ευρήματα, θα καθορίσει και τις ημέρες παραμονής του διουρηθρικού καθετήρα καθώς τις μετεγχειρητικές οδηγίες.

Η επέμβαση συναποφασίζεται με τους γονείς του παιδιού μετά από λεπτομερή πληροφόρηση τους για τα προσδοκώμενα από την επέμβαση οφέλη, την προ-εγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα και ιδίως για τις πιθανές επιπλοκές της επεμβάσεως που βιβλιογραφικά ανέρχονται σε ποσοστό 10 έως 12% και περιλαμβάνουν 2 κύριες επιπλοκές, την ουρηθρική στένωση και τη δημιουργία (ουρηθρο-δερματικού) συριγγίου (Fistula). Το ποσοστό αυτό των επιπλοκών εξαρτάται πολύ από την προσωπική δεξιότητα του χειρουργού και τη χρησιμοποιούμενη από αυτόν τεχνική.

Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που επιβάλλει την αποκλειστική ενασχόληση του χειρουργού υποσπαδιολόγου με το συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς η διαρκής επανάληψη μιας καλής τεχνικής αυξάνει γρήγορα την προσωπική δεξιότητα και εγγυάται έτσι την άρτια επανόρθωση.

Ο χειρουργημένος ασθενής πρέπει παρά την επιτυχημένη επέμβαση να παρακολουθείται από τον χειρουργό του απο την έναρξη της εφηβείας του κατά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ανά διετία, μέχρι και τα 18 του χρόνια, για να έχει έτσι ολοκληρωθεί η φάση της ταχείας αναπτύξεως των γεννητικών του οργάνων.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος της επεμβάσεως (ή των επεμβάσεων) – σε περίπτωση 2 σταδίων κατα Bracka – διαιρείται σε τρία μέρη.

Στην αμοιβή του χειρουργού, του αναισθησιολόγου και του νοσοκομείου (κόστος χειρουργείου και υλικών με ενδονοσοκομειακή νοσηλεία 1 (μίας) ημέρας).

Ανέκαθεν στη μονάδα μας καταβαλλόταν ιδιαίτερη προσπάθεια να διατηρηθεί το κόστος των τριών αυτών παραγόντων στο ελάχιστο δυνατό, ούτως ώστε να καταστεί η επανόρθωση προσιτή σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα πληθυσμού.

Η εξέλιξη των τεχνικών στη χειρουργική του υποσπαδία εγγυάται σήμερα τη λειτουργική και αισθητική επανόρθωση του ανδρικού γεννητικού μορίου με το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών από ποτέ. Η συνεργασία μεταξύ των Ιατρών των σχετιζομένων ειδικοτήτων αποτελεί τη βάση της ασφαλούς καθοδήγησης των ασθενών με σκοπό την οριστική λύση του προβλήματος τους με το χαμηλότερο δυνατό υλικό και ψυχικό κόστος για τους ιδίους και τις οικογένειες τους.
TIP (Tubularized Incised Urethral Plate)


SNG (SnodGraft)


AB (Bracka’s 2 stage repair)Category
Ιατρικές πράξεις, Υποσπαδίας

© 2019 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group© 2019 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group