Μονάδα ΙΑΣΩ

Η μονάδα Πλαστικής Γέννητο-Ουρηθρικής χειρουργικής του άρρενος των νοσοκομείων ΙΑΣΩ & ΙΑΣΩ Παίδων, ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2009.

Αποτελεί το μοναδικό κέντρο Πλαστικής χειρουργικής υψηλής ειδίκευσης περι το εξωτερικό γεννητικό όργανο του άρρενος τόσο στον Ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα της χώρας.

Η μονάδα αρχικά αποτέλεσε ένα κέντρο τριτοβάθμιας περίθαλψης που αφορούσε κυρίως τους Έλληνες ασθενείς. Οι παρεχόμενες όμως υπηρεσίες της, ήταν ικανές να προσελκύσουν ένα σημαντικό μέρος του ασθενολογίου της απο χώρες του εξωτερικού, περιλαμβάνοντας την Αυστραλία, την Κύπρο, το Ιράκ, την Πορτογαλία, την Ινδία, τη Ρωσία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά.

Η μονάδα διαχειρίζεται ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα του άρρενος ασθενούς, ενηλίκων και παίδων, ενώ η περιοχή της υψηλής της ειδίκευσης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών του πέους και της ουρήθρας περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος.


Το αναδιπλούμενο μενού της τρίτης επιλογής του ιστοτόπου, όπως και η παρουσίαση των φωτογραφιών, έχουν το σκοπό να παράσχουν πληροφορίες σχετικές με τις προέχουσες κλινικές οντότητες που βρίσκονται εντός του φάσματος της ειδικής αυτής γνώσης.

Τα παιδιατρικά περιστατικά χειρουργούνται απο ηλικίας 9 μηνών στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ Παίδων και αφορούν κυρίως την επανόρθωση της Υποσπαδικής διαμαρτίας, ενώ κοινά επίσης είναι τα περιστατικά θεραπευτικών περιτομών.

Οι επεμβάσεις που αφορούν τους ενηλίκους ασθενείς διενεργούνται στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ και περιλαμβάνουν την αποκατάσταση Υποσπαδικών αναπήρων (ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επανειλημμένες και αποτυχημένες υποσπαδικές επανορθώσεις), τη διενέργεια Ουρηθροπλαστικών για την μόνιμη αποκατάσταση ουρηθρικών στενώσεων περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος, την αποκατάσταση γεννετήσιων και επίκτητων πεϊκών κάμψεων και στροφών, την αποκατάσταση του Πεϊκού και οσχεϊκού λεμφοιδήματος, τη χειρουργική θεραπεία και άμεση αποκατάσταση του πεϊκού καρκίνου, τις θεραπευτικές & κοσμητικές περιτομές, καθώς και ποικίλες επανορθώσεις για την αποκατάσταση κοσμητικών προβλημάτων του γεννητικού μορίου του άρρενος.

Τα κλινικά περιστατικά που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο είναι σκοπίμως ενδεικτικά και δεν εξαντλούν το ευρύ φάσμα της ειδικής γνώσης της υποειδικότητος της Πλαστικής Γέννητο-ουρηθρικής χειρουργικής του άρρενος.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες πρό της επισκέψεώς σας, ή σε περίπτωση θέματος που δεν αναφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά εμπίπτει στο ειδικό γνωστικό μας αντικείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
© 2023 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group© 2023 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group