Κοσμητικές επεμβάσεις

Παρά το γεγονός οτι οι περισσότερες Γεννητο-Ουρηθρικές επεμβάσεις σχετίζονται με τη θεραπεία λειτουργικών προβλημάτων,ορισμένοι ασθενείς επιθυμούν την επίλυση ζητημάτων αμιγώς αισθητικής φύσεως.

Κοσμητικές επεμβάσεις

Title:

Description:

Κοσμητικές επεμβάσεις


Ως Πλαστικοί χειρουργοί, κατανοούμε ίσως περισσότερο τα κοσμητικά προβλήματα και την επίδρασή τους στην εν γένει αντίληψη του σώματος των ασθενών.

Περιτομή

Πρόκειται ίσως για την πιό κοινή χειρουργική πράξη, με την ολική περιτομή να αποτελεί τον πιό συνηθισμένο τύπο της.

Η περιτομή πολλές φορές διενεργείται απο μή έμπειρους χειρουργούς που μπορεί να αφαιρέσουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος της ακροποσθίας, ή να συρράψουν άτεχνα το τραύμα προκαλώντας ασυμμετρίες στον δερματικό φάκελο, παραμένοντα εμφανή εντυπώματα ραμμάτων, και σπηλαιοποιήσεις της επιδερμίδος (suture tunnels).

Αναλόγως της ενδείξεως, εκτός των τυπικών ολικών περιτομών, διενεργούνται απο τη μονάδα μας συντηρητικές (κοσμητικές) περιτομές, πλαστικές χαλινού, και επανορθώσεις άτεχνων περιτομών που διενεργήθησαν αλλού.

Δερματικές βλάβες και ουλές

Διάφορες συγγενείς ή επίκτητες δερματικές βλάβες και ουλές του πέους, όπως και μεγάλες προέχουσες φλέβες του δαρτού ενδέχεται να προκαλούν τη δυσαρέσκεια του ασθενούς και την επιθυμία του για βελτίωση.

Οσχεο-πεϊκή συμβολή

Μερικές φορές, η οσχεο-πεϊκή συμβολή εμφανίζεται περιφερικότερα, προς τη μεσότητα του πεϊκού άξονα, δημιουργώντας την εντύπωση πλεονάζοντος, κρεμάμενου ιστού (“turkey neck” deformity) ιδίως κατα την στύση. Η επανόρθωση αυτή γίνεται μόνο χειρουργικά.

Σχετικά με το Μέγεθος

Εντός του ανδρικού πλυθυσμού εκφράζεται συχνά μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με το μέγεθος του εξωτερικού γεννητικού οργάνου του άρρενος. Τις πιό πολλές φορές οι ανησυχίες για μικρότερο του κανονικού μεγέθους είναι λειτουργικά αδικαιολόγητες με το μήκος του πέους να εμπίπτει εντός των φυσιολογικών ορίων.

Δεν είναι ασυνήθιστο,ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς να εκφράζουν έμμονες ιδέες ανατομικών προσδοκιών που ξεπερνούν τα όρια της πραγματικότητας.

Συνήθως οι απαιτήσεις των ασθενών αυτών είναι μή ρεαλιστικές και η χειρουργική προσπάθεια αντιμετώπισής τους περιπλέκει την κατάσταση.

Η χειρουργική αύξηση του μήκους του πέους έχει περιορισμούς (μέγιστο κέρδος 3 εκ), ενώ είμαστε αντίθετοι με τις επεμβάσεις προσπάθειας αύξησης της διαμέτρου (πάχους) του πέους που προκαλούν μεγάλες ασυμμετρίες, εξεσημασμένη ουλοποίηση και ρικνώσεις του δαρτού.

Οι ασθενείς που επιθυμούν μια λογική, μικρή αύξηση μεγέθους πρίν την χειρουργική παρέμβαση, είναι προτιμότερο να δοκιμάσουν συστήματα μη χειρουργικής, ιστικής διαστολής (τύπου Peni Master Pro).

Παρ’όλα αυτά, η χειρουργική επιμήκυνση ή σμίκρυνση του πέους παραμένουν οι μέθοδοι εκλογής στην πεϊκή επανόρθωση μετά απο μερικές πεεκτομές για την αντιμετώπιση του πεϊκού καρκίνου ή τραύματος ή εντός των πλαισίων αποκατάστασης συγγενών διαμαρτιών.Photo galleryCategory
Ιατρικές πράξεις, Κοσμητικές επεμβάσεις

© 2023 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group© 2023 Εμμανουήλ Σ.Ζ. Προκοπάκης. All rights reserved. Powered by VNG Digital Group